. . .   I ' C H   R H O I   A R   Y   B L A E N ... I'CH RHOI AR Y BLAEN
 
> English
Cysylltwch

 

Linciau Cyflym

 

 
prosiectau
 • Paratoi cynlluniau  busnes ar gyfer busnesau preifat, canolfannau  cymunedol, a phrosiectau cyhoeddus 
 • Paratoi gwasanaeth cynghori polisi ar gyfer sefydliad cenedlaethol yng Nghymru
 • Paratoi a chyflwyno ceisiadau grant
 • Paratoi a chyflwyno ceisiadau cynllunio 
 • Llunio strwythur llywodraethol a chyfansoddiad ar gyfer partneriaeth leol
 • Llunio arolwg cymunedol
 • Gwerthuso Rhaglenni Cymorth Busnes
 • Llunio fframwaith a dangosyddion perfformiad
 • Gwerthuso prosiect amgylcheddol
 • Asesu cynlluniau gwella perfformiad ar gyfer llywodraeth leol.