. . .   I ' C H   R H O I   A R   Y   B L A E N ... I'CH RHOI AR Y BLAEN
 
> English
Cysylltwch

 

Linciau Cyflym

 

 
gwasanaethau

Trwy dynnu ar fy nghefndir a thrwy rwydweithio â nifer o ymgynghorwyr eraill arbenigol yr wyf yn medru cynnig amrediad llawn o wasanaethau cynghori gan gynnwys:

 • Astudiaethau Ymarferoldeb
 • Datblygu Cymunedol – adeiladu a datblygu gallu,
 • Arolygon Cwsmeriaid a Diwydiannol
 • Dadansoddiadau Marchnad, Sectorau a Chadwyni Cyflenwi
 • Cynllunio Strategol a Busnes
 • Cynllunio defnydd tir ac adfywio
 • Ceisiadau Grant a Sicrhau Adnoddau
 • Cloriannu Polisi, Rhaglenni a Phrosiectau
 • Adnoddau Dynol – Cynllunio, recriwtio, penodi a gwerthuso